[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Thinner 08230

Kuvaus

Hempel Maalit valmistetaan ja toimitetaan sellaisessa muodossa, että niitä ei tarvitse normaalisti

ohentaa, kunhan maali on sekoitettu huolellisesti.

Maalattaessa ohuita kalvonpaksuuksia (esim. "sealer" kalvo) tai, jos maali on liian paksua, esim.

kylmissä sääolosuhteissa, voidaan maaliin lisätä tuoteselosteessa mainittuja Hempel Ohenteita

sopivan koostumuksen saavuttamiseksi. Yleisenä sääntönä on, että ohenteita tulisi lisätä

mahdollisimman vähän, koska liiallinen ohenteiden käyttö huonontaa maalauksen laatua.

Maalattaessa korkeissa lämpötiloissa (ilma ja/tai teräs) saattaa tuoteselosteessa ilmoitettujen

ohenteiden käyttörajojen ylittäminen olla tarpeellista kuivasumun ja huonon kalvonmuodostuksen

välttämiseksi.

Hempel's Ohenteet ovat sekoitettu siten, että niillä saadaan paras tulos maalattaessa siiveltimellä,

ruiskulla jne.

Joissain tapauksissa voidaan käyttää tavallisia liuottimia. Koska tällaiset tuotteet ovat valvontamme

ulkopuolella, emme vastaa tuloksista.

Tutustu käytettävän maalin tuoteselosteeseen ja Maalausohjeisiin (kun saatavilla).

Ohenteiden käyttö välineiden puhdistukseen, katso Huomatukset seuraavalla sivulla.

Käyttökohde

08230 (32°C/90°F)

Ohenne Hempalin laaduille ja muille alkydipohjaisille tuotteille (paitsi Hempaquick laadut).

Segmentit

Teollisuuspinnoitteet, Laivamaalit